Kan schade aan uw vakantiewoning worden vastgesteld door camera's?

Recent kreeg ik de vraag van een eigenaar van een vakantiewoning in hoeverre de reeds aanwezige camera’s kunnen worden gebruikt om te bewijzen dat huurders  schade hebben toegebracht aan de woning. Dit is mogelijk voor zover aan een aantal voorwaarden is voldaan.

Talloze mensen huren vakantiewoningen om er hun verlof in door te brengen. Niet zelden worden eigenaars geconfronteerd met huurders die, al dan niet opzettelijk, schade toebrengen aan de vakantiewoning. In veel vakantiewoningen is er een zwembad of zijn er welnessvoorzieningen. Onvoorzichtige huurders kunnen daaraan heel wat schade aanbrengen. Niet alle huurders zijn altijd eerlijk over aangebrachte schade zodat eigenaars, bij gebrek aan bewijs, de kosten soms zelf moeten ophoesten.

De vraag stelt zich of eigenaars die hun vakantiewoning voorzien hebben van camera’s de beelden ook kunnen gebruiken om te bewijzen dat huurders wel degelijk schade hebben aangebracht. De Wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's (kortweg Camerawet) voorziet een aantal voorwaarden voor het gebruik van camera’s ter bescherming van de vakantiewoning :

  • Er moet een melding gebeuren aan de politiediensten.
  • Er moet een pictogram hangen.
  • Er moet door de verwerkingsverantwoordelijke een register worden bijgehouden met beeldverwerkingsactiviteiten van bewakingscamera’s uitgevoerd onder zijn verantwoordelijkheid.
  • Er dient zo weinig mogelijk zicht genomen te worden op het openbaar domein.
  • Het bekijken van beelden in real time is enkel toegestaan om onmiddellijk te kunnen ingrijpen bij misdrijf, schade, overlast of  verstoring van de openbare orde.
  • Het opnemen van beelden is uitsluitend toegestaan teneinde bewijzen te verzamelen van overlast of van feiten die een misdrijf opleveren of schade veroorzaken en daders, verstoorders van de openbare orde, getuigen of slachtoffers op te sporen en te identificeren. Indien deze beelden geen bijdrage kunnen leveren tot het bewijzen van een misdrijf, van schade of van overlast of tot het identificeren van een dader, een verstoorder van de openbare orde, een getuige of een slachtoffer, worden zij niet langer dan één maand bewaard.

Naast de wettelijke voorwaarden is het van essentieel belang om de huurders te informeren over het bestaan en de werking van deze camera’s. Een aanpassing van het huurcontract of de huurvoorwaarden daartoe kan nuttig zijn.

U kan bij mij terecht voor méér uitleg en advies en/of aanpassingen van uw huurcontract of huurvoorwaarden.

Ja ik wil meer info

Camera bewaking op uw vakantiewoning? Hoe wat?