Een verwittigd deur aan deur verkoper is er twee waard

 

Een klant van mij, een vennootschap, werd geconfronteerd met een deur aan deur verkoper die wasproduct in grote hoeveelheden aanbood.

De deur aan deur verkoper bood zich aan op de zetel van mijn klant alwaar, beweerdelijk door de deur aan deur verkoper, de vrouw des huizes een bestelbon ondertekende voor maar liefst 25kg wasproduct ter waarde van méér dan € 1.000,00. 

Het wasproduct werd onmiddellijk geleverd op de oprit van mijn klant. De factuur volgde enige tijd later. Mijn klant protesteerde de factuur onmiddellijk meedelende dat de vennootschap niet rechtsgeldig was verbonden, de deur aan deur verkoper wist zelfs niet wie de bestelbon ondertekend had, en zij dus de factuur niet was verschuldigd.

Zij werd gevraagd om het wasproduct opnieuw te komen ophalen.

De deur aan deur verkoper zette echter door en dagvaardde mijn klant in betaling van de niet-betaalde factuur.

Argumentatie voor de rechtbank: Enkel bestuurders vertegenwoordigen een vennootschap

Als hoofdargument werd aangehaald dat mijn klant niet rechtsgeldig verbonden was ingevolge het feit dat niet de enige bestuurder van de vennootschap de bestelbon had ondertekend, doch iemand anders die duidelijk geen vertegenwoordigingsbevoegdheid had binnen de vennootschap.

Vennootschappen kunnen immers maar handelen ingevolge daden door hun bestuurders. Die bestuurders vertegenwoordigen de vennootschappen en kunnen dus bestelbonnen, contracten, … ondertekenen.

De deur aan deur verkoper hield voor dat er hier sprake zou zijn geweest van een ‘schijnmandaat’, waarbij de ‘dame des huizes’ zichzelf zou hebben voorgedaan alsof zij de vennootschap rechtsgeldig kon verbinden en de deur aan deur verkoper zich daarop in alle redelijkheid kon beroepen. De tegenpartij legde echter geen enkel bewijs voor dat er sprake was van een schijnmandaat.

De uitspraak van de rechtbank: Ga de bevoegdheid en bekwaamheid na

De rechtbank oordeelde dat het aan de deur aan deur verkoper behoort om na te gaan en uitdrukkelijk te vermelden dat de persoon die ondertekent de bevoegdheid en bekwaamheid heeft deze overeenkomst na te gaan.

Wanneer de koper een vennootschap is, dient door de verkoper te worden nagegaan of het wel degelijk de bestuurder van deze vennootschap is die de koopverbintenis nagaat.

De deur aan deur verkoper bleef hiertoe echter in gebreke. Dat ‘een dame des huizes’ de deur aan deur verkoper zou hebben ontvangen, volstaat niet om een schijnmandaat te weerhouden. De deur aan deur verkoper kon niet zomaar aannemen dat de aanwezige niet bij naam genoemde dame tot de vennootschap behoorde.

De vordering van de deur aan deur verkoper werd dus ongegrond verklaard en hij werd veroordeeld tot de kosten. Hij kan wel nog het wasproduct recupereren.

Wees alert bij een deur aan deur verkoop en raadpleeg tijdig een advocaat

Zowel verkopers als kopers dienen alert te zijn bij een deur aan deur verkoop omdat er veel zaken kunnen mislopen zoals uit bovenstaand geval blijkt.

Checklist verkoper bij zaken doen met een onderneming:

Identificatie persoon – Ga steeds na met welke persoon je te doen hebt bij een deur aan deur verkoop. Vraag de identiteitskaart op en de eventuele link met de klant, zeker als het om een vennootschap gaat.

Identificatie vennootschapGa steeds het KBO-nummer na. Dit kan eenvoudig worden nagegaan via KBO Public Search.

Handtekening – Zorg voor een duidelijke handtekening, een naam en de vermelding 'gelezen en goedgekeurd'.

Kennisname algemene voorwaarden – Zorg ervoor dat de klant zeker kennis neemt van de algemene voorwaarden. Zorg voor een vermelding op de voorzijde van de bestelbon en een afdruk op de ommezijde.

Lever niet af als je niet zeker bent - Als je niet zeker bent over de identificatie van de persoon of vennootschap, sluit dan de overeenkomst niet.

Juridische tips: zaken doen met een onderneming

Waar vind ik de vertegenwoordigers terug van een vennootschap?

Als derde kun je de vertegenwoordigers van een vennootschap terugvinden in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad. Hier staat de relevante informatie over wie de vennootschap bestuurt en wat de omvang van de bevoegdheid van een bestuurder is. Deze informatie kun je via deze link opzoeken.

Je kan hier ook terugvinden hoeveel handtekeningen er vereist zijn om een bepaalde  vennootschap rechtsgeldig te binden en wie deze handtekeningen moet zetten.

Let op: Een vennootschap is niet verplicht om de bijzondere volmachten die zij toekent bekend te maken in het Belgisch Staatsblad.

Vermeld de hoedanigheid

Indien jij of de tegenpartij optreedt in naam van een vennootschap is het aan te raden om de hoedanigheid van de persoon waarmee je zaken doet, alsook uw eigen hoedanigheid, te vermelden op de overeenkomst die je afsluit.

De hoedanigheid vermelden zorgt ervoor dat er geen twijfel is dat je je niet persoonlijk hebt verbonden en dat je zaken doet met iemand die de correcte hoedanigheid heeft om de vennootschap te vertegenwoordigen.

Laat uw contracten nakijken door een advocaat

Wanneer je als een onderneming zaken doet, heb je minder rechten dan als je dit als een particulier doet. Nadelige of slecht opgestelde contracten kunnen daardoor grote gevolgen hebben voor je onderneming en soms ook voor uw private vermogen.

Daarom is het aangeraden om voor belangrijke en complexe contracten eerst een advocaat deze te laten doorlichten voordat je je handtekening zet. Deze doorlichting door een advocaat kan je onaangename verrassingen in de toekomst besparen.

Heb je nog vragen over een deur aan deur verkoop? Werd je ook geconfronteerd met een ongeldige verkoop? Neem gerust met mij contact op en ik doe het nodige om je zaak snel en daadkrachtig op te lossen.

 

Vertegenwoordiging onderneming tips checklist