Tarieven

Vaste tarieven

Ik werk zoveel mogelijk met vaste prijzen. De tarieven hieronder gelden voor dossiers met een gebruikelijke omvang. Dossiers waarvan de duur en de uitkomst moeilijk kunnen worden ingeschat, worden toch per uur afgerekend.

De forfaitaire bedragen zijn inclusief administratieve kosten en eventuele verplaatsingskosten en exclusief btw (21%). Ook eventuele gerechtskosten, rolrechten of rechtsplegingsvergoedingen zijn niet inbegrepen en worden door gefactureerd als ze werden voorgeschoten .

Bouwrecht

Zaken onder € 2500 inzet: € 520

Stedenbouw en ruimtelijke ordening

 • Indienen bezwaar openbaar onderzoek: € 750
 • Administratief beroep/verdediging: € 2000
 • Jurisdictioneel beroep (Raad van State, Raad voor Vergunningsbetwistingen): € 2500

Huurgeschillen

 • Verzoeningszitting: € 100
 • Ontbinding en uitdrijving: 1 maand huur

Ondernemingsrecht

 • Zaken onder € 2500 inzet: € 520
 • Invordering: gerecupereerd schadebeding en eventueel rechtsplegingsvergoeding
 •  Onderneming in moeilijkheden 
  • o    Aangifte faillissement + aanwezigheid bij afstapping door curator: € 750
  • o    WCO: € 2000
 • Nazicht en aanpassing handelscontracten: per contract € 250
 • Nazicht en aanpassing algemene voorwaarden: € 100

Adviesverlening

 • Mondeling advies van maximum 1u: € 75
 • Mondeling advies van maximum 1u + brief/ingebrekestelling/protest/…: € 100
 • Mondeling + schriftelijk advies (afhankelijk van omvang): € 350 - € 500

Overige rechtstakken

Vreemdelingenrecht

 • Nationaliteitszaak: € 500 per aanleg
 • Regularisatie artikel 9bis en 9ter: € 750
 • Regularisatie arbeidskaart: € 1000
 • Regularisatie gezinshereniging (met inbegrip van regeling huwelijk zonder procedure): € 750
 • Beroep tegen weigeringsbeslissing huwelijk: € 750
 • Beroep bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen: € 750
 • Beroep bij de Raad van State: € 750

Uurtarief

Waar het echt niet mogelijk is om de vaste tarieven te hanteren, geldt een uurtarief van € 100 (excl. btw). Dit is een quasi all-in prijs. De administratieve kosten, beheerskosten, kosten voor brieven, akten, e-mails, opening dossier, … worden begroot op een percentage van 10% van het aangerekende ereloon. Verplaatsingskosten  worden aangerekend aan € 0,50/km.

Voor NSZ-leden wordt het standaardtarief verlaagd naar € 75/u (excl. btw).

Pro Deo

Tim Dierynck als pro deo advocaat? Voor zover de klant in aanmerking komt en op voorwaarde dat voldoende inspanningen worden geleverd om de juiste documenten snel aan te leveren.