Tarieven

Vaste tarieven

Ik werk zoveel mogelijk met vaste prijzen. De tarieven hieronder zijn indicatief voor een gemiddeld dossier. De prijs ervan kan verschillen naargelang de omvang en complexiteit van het dossier. In het geval dat het dossier langer duurt of complexer is dan gemiddeld wordt er per uur gerekend. 

Alle forfaitaire bedragen zijn inclusief administratiekosten en  eventuele verplaatsingskosten. De prijzen zijn exclusief 21% btw en de eventuele gerechtskosten, rolrechten of rechtsplegingsvergoedingen.

 

Rechtszaken Bouwrecht

Voor rechtszaken rond bouwrecht met een inzet van minder dan € 2500 wordt een forfaitair bedrag gerekend van € 600. Voor een bedrag dat deze inzet te boven gaat, zal aangezien de toegenomen complexiteit, per uur worden gewerkt.

Stedenbouw en ruimtelijke ordening

 • De prijs voor het Indienen van een bezwaar openbaar onderzoek is € 1.000.

  De kostprijs voor Administratief beroep of verdediging is € 2.500.

  Het tarief voor een Jurisdictioneel beroep bij Raad van State of Raad voor Vergunningsbetwistingen is € 3.000.

Huurgeschillen

 • Voor huurgeschillen werk ik bewust met heel toegankelijke prijzen. Een verzoeningszitting kost € 150. Voor ontbinding en uitdrijving reken ik een vergoeding gelijkwaardig aan 1,5 maand huur.

Ondernemingsrecht

 • Voor zaken onder € 2500 inzet wordt een forfaitair bedrag van € 600 gerekend.

   

  Voor een invordering hangt het bedrag af van het gerecupereerd schadebeding en eventueel rechtsplegingsvergoeding. Voor méér info zie pagina Invordering.

  Nazicht en aanpassing handelscontracten kost per contract € 300.

  Het nazicht en de aanpassing van algemene voorwaarden kost € 150.

  Voor een onderneming in moeilijkheden gelden volgende tarieven

  o    Aangifte faillissement + aanwezigheid bij afstapping door curator: € 1000.

  o    Gerechtelijke reorganisatie (WCO): € 2.500.

Adviesverlening

 • Het is mogelijk om persoonlijke juridische adviesverlening te verkrijgen.

  Voor een mondeling advies van maximum 1 uur wordt € 75 gerekend. 

  Wil je bij dit mondelinge advies van maximum 1 uur een brief, ingebrekestelling, protest, etc, dan kost dit € 200.

 • Mondeling + schriftelijk advies (afhankelijk van omvang): € 350 - € 500
 • Instant juridisch advies zonder dat op de voorgrond wordt getreden kan worden verleend aan € 100 per uur.

Overige rechtstakken

Vreemdelingenrecht

 • Een nationaliteitszaak kost € 750 per aanleg.
 • Humanitaire regularisatie (artikel 9bis) en medische regularisatie (artikel 9ter) kost € 1000.
 • Een regularisatie van de arbeidskaart kost € 1000.
 • Een regularisatie m.b.t. gezinshereniging  - met inbegrip van regeling huwelijk zonder procedure - kost € 1000.
 • Een beroep tegen weigeringsbeslissing huwelijk kost € 1000.
 • Een beroep bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen kost € 1000.
 • Een beroep bij de Raad van State kost € 1.250.

Uurtarief advocaat regio kortrijk

Soms is omwille van de complexiteit of inzet van de zaak het niet mogelijk om te werken met een vast tarief. Wanneer dat het geval is, geldt er een uurtarief van € 120 excl. btw. In deze uurprijs zitten bijna alle andere extra kosten. 

De administratieve kosten, beheerskosten, kosten voor brieven, akten, e-mails, opening van het dossier, … worden begroot op een percentage van 10% van het aangerekende ereloon. Voor verplaatsingskosten geldt een forfaitair tarief van € 0,50/km.

Voor NSZ-leden bedraagt het standaardtarief € 100/u (excl. btw).

 

Pro Deo

Heb je een pro deo advocaat in Kortrijk of Lendelede nodig? Dan kan mijn advocatenkantoor je helpen wanneer je in aanmerking komt voor deze regeling. Er wordt wel verwacht dat de cliënt actief meehelpt met het op tijd aanleveren van de juiste documenten.