Bouwrecht

Binnen het bouwrecht bekwaam ik mij in het ruimere aannemingsrecht. Dit zijn voornamelijk discussies tussen bouwheren, aannemers en architecten. Dergelijke discussies monden niet zelden uit in expertises, minnelijk of gerechtelijk, waarin ik ondertussen een ruime ervaring heb opgebouwd.

Daarnaast ben ik ook actief in de ruimtelijke ordening en stedenbouw. Wenst u een vergunning te bekomen of net een vergunning aan te vechten, dan kan ik u bijstaan.

Verder heb ik ook expertise opgebouwd in discussies omtrent erfdienstbaarheden, zoals een recht van uitweg of overgang. Een en ander gaat niet zelden gepaard met een gespannen burenrelatie.

Ten slotte kan ik u ook helpen indien u problemen zou hebben met huurders of verhuurders.

U heeft een case waar ik u kan in bijstaan? Contacteer ons.