Mandaten Advocaat

Ik word frequent aangesteld als curator bij de ondernemingsrechtbank, als bewindvoerder door de vrederechter en als schuldbemiddelaar bij de arbeidsrechtbank.

Een curator heeft als taak om de failliete vennootschap te vereffenen. Vereffening impliceert dat de nog aanwezige activa door te lichten en  verdeeld over de schuldeisers die een aangifte van schuldvordering hebben ingediend.

Een bewindvoerder wordt aangesteld voor personen die bescherming nodig hebben, hetzij op administratief-financieel vlak, hetzij op persoonlijk vlak of op beide vlakken.

Als schuldbemiddelaar begeleid ik mensen met een schuldenlast. Personen die onder schuldbemiddeling staan worden beschermd tegen hun schuldeisers gedurende een periode van maximum 7 jaar. De schuldbemiddelaar dient in die periode een plan op te stellen om de opgebouwde schulden terug te betalen.

Dankzij deze unieke expertise heb ik een uitgebreid inzicht verworven in het Belgische rechtssysteem en kan ik u of uw onderneming zowel als mandataris en als advocaat bijstaan met expertise, advies en/of om eventuele gerechtelijke stappen te ondernemen.

Wilt u bespreken hoe ik u kan helpen door een mandaat uit te oefenen of heeft u een juridische vraag? Contacteer me via de contactpagina of op het 051 42 30 46 Het is ook mogelijk om na afspraak langs te komen op kantoor om uw juridisch probleem te bespreken. 

 

U heeft een case waar ik u kan in bijstaan? Contacteer ons.