Invordering onbetaalde facturen

Hebt u facturen die niet worden betaald? Dan bent u bij mij aan het juiste adres om deze in te vorderen.

Zowel B2B als B2C wordt altijd een ultieme ingebrekestelling gestuurd naar de tegenpartij. Daarbij wordt een laatste termijn gegeven om te betalen.

Indien dan nog niet wordt betaald, dient een stapje verder te worden gegaan :

- B2B werk ik standaard met de korte en goedkopere IOS (Invordering Onbetwiste Schulden)-procedure. Dit komt erop neer dat een deurwaarder langsgaat bij de schuldenaar. Indien vervolgens binnen de 30 dagen geen betwisting komt van de schuldenaar, kan op de 39e dag de uitvoeringsprocedure worden opgestart. Ik werk hiervoor nauw samen met deurwaarderskantoor Exekor te Kortrijk.

- B2C dient een procedure voor de bevoegde rechtbank te worden opgestart.

Bij invorderingen wordt steeds getracht minstens de hoofdsom te recupereren en door te storten naar u.

Als er wordt gerecupereerd na een ingebrekestelling wordt het ontvangen schadebeding aangewend als ereloon. De hoofdsom en intresten komen u dan toe.

Als er wordt gerecupereerd na een IOS-procedure wordt de 10% aanhorigheden aangewend als ereloon. De hoofdsom en de vaste vergoeding van € 40 komen u dan toe.

Als er wordt gerecupereerd na een gerechtelijke procedure wordt het schadebeding en de rechtsplegingsvergoeding aangewend als ereloon. De hoofdsom en intresten komen u dan toe.

Als er na de geleverde inspanningen niets wordt gerecupereerd (bijvoorbeeld bij faillissement of bij een persoon die zich insolvabel heeft gemaakt), wordt er, onafhankelijk van het bedrag waarvoor wordt ingevorderd, een kost van € 100 aangerekend.

Gelieve onderstaand aangifte-formulier in te vullen waarna ik het nodige doe.

Laad hier de onbedaalde factuur/facturen en andere documenten op.
Slechts één bestand.
8 MB limiet.
Toegestane types: pdf.