Dienstenwet

U vertrouwt uw dossier toe aan Mr. Tim Dierynck. 

Mr. Tim Dierynck heeft zijn hoofdkantoor te 8500 KORTRIJK, Loofstraat 39 en een bijkantoor te 8860 LENDELEDE, Kortrijksestraat 43B.

Tim Dierynck is een Belgische advocaat, geschikt om zijn beroep uit te oefenen onder de titel ‘advocaat’ en lid van de balie West-Vlaanderen. Hij is actief in de rechtsdomeinen beschreven op de pagina ‘praktijkgebieden’ op deze website.

Tim Dierynck oefent het beroep van advocaat uit in de vorm van een Besloten Vennootschap Advocaat Tim Dierynck. Het BTW-nummer is 0728.989.345.

De burgerlijke aansprakelijkheid van Tim Dierynck is verzekerd via een collectieve verzekering ‘burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid’, afgesloten door de Orde van Vlaamse Balie, bij Amlin Insurance SE via Vanbreda Risk & Benefits met polisnummer LXX034899.
Meer informatie kan u bekomen bij Van Breda Risk & Benefits
Plantin & Moretuslei 297
2140 Antwerpen
03/ 217 55 72
Het verzekerde bedrag biedt een waarborg van 2.500.000 euro per schadegeval. De verzekerde activiteiten betreffen de activiteiten eigen aan het beroep van advocaat, als scheidsrechter in juridische geschillen, taxatie van erelonen, advocaat – bemiddelaar, advocaat – syndicus, lasthebber ad hoc voor rechtspersonen in strafzaken en de meeste gerechtelijke mandaten.

Deontologische regels die van toepassing zijn op onze advocaten kan u terugvinden op de website www.advocaat.be.